RPO 1.1

ue

„…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

WND-RPSW 01.01.00-26-075/08

Projekt pn.:

Wzrost konkurencyjności firmy Sigmatech poprzez zakup innowacyjnych maszyn CNC

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Pionowe centrum obróbcze CNC firmy HAAS: VF-6HE
Tokarka numeryczna HAAS SL-30HE
Wielkość wsparcia: 386750 zł
Procent dofinansowania: 50%