Polityka prywatności

RODO

Informujemy, iż firma SIGMATECH JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK ul.Mieszała 12 27-200 Starachowice, NIP : 664-10-02-585, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię (imiona),  nazwisko, adresy e-mail, telefony kontaktowe, adresy stron www,  dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby, REGON, PESEL), numery rachunków bankowych, numery rejestracyjne samochodów oraz adres dostarczenia przesyłek lub/i wykonania zamówionych usług

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), odpowiedzi na zapytania ofertowe, składania zapytań lub korespondencji        z naszą firmą  w celu przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest: SIGMATECH JACEK GAWLIK ,  MICHAŁ GAWLIK , ul. Mieszała 12, NIP: 664-10-02-585. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  SIGMATECH  JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK, ul. Mieszała 12, 27-200 Starachowice  lub email:biuro@sigmatech.pl
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną  – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu działalności firmy SIGMATECH JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK. Dane osobowe są pobierane i przechowywane do celów prowadzenia badań marketingowych oraz innych tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja i przygotowanie Państwa zamówienia lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy SIGMATECH JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom SIGMATECH JACEK GAWLIK , MICHAŁ GAWLIK kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON, GUS,  itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem : biuro@sigmatech.pl, oraz za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  SIGMATECH JACEK GAWLIK , MICHAŁ GAWLIK, ul.Mieszała 12 , 27-200 Starachowice.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Do Państwa danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy, którzy zostali pouczeni o tym,że mogą być one przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem, w celu wykonania poszczególnych zadań, oraz że po zakończeniu czynności nadal obowiązuje ochrona danych osobowych. Zostali też poinformowani o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz pouczeni o sankcjach karnych wynikających z naruszenia przepisów.

 

Administrator Danych Osobowych

SIGMATECH JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK , ul . Mieszała 12, 27-200 Starachowice

Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.